Śledź nas w mediach: 

   
   
 

Przejdź do strony:

 

Przejdź do bloga:

Producenci

 

 

 

 

 

Promocje
Zbiornik przepompowni P100/1,9 HDPE R (bez pompy)
Zbiornik przepompowni P100/1,9 HDPE R (bez pompy)

2 391,12 zł

Cena regularna: 2 656,80 zł

Separator koalescencyjny TSK-1P
Separator koalescencyjny TSK-1P

3 802,55 zł

Cena regularna: 4 225,05 zł

Reaktor biologiczny ZBB-6PC HDPE Z
Reaktor biologiczny ZBB-6PC HDPE Z

13 892,85 zł

Cena regularna: 15 436,50 zł

Reaktor biologiczny ZBS-10C/KP HDPE R
Reaktor biologiczny ZBS-10C/KP HDPE R

19 029,33 zł

Cena regularna: 21 143,70 zł

Reaktor biologiczny ZBS-10C HDPE R
Reaktor biologiczny ZBS-10C HDPE R

16 704,63 zł

Cena regularna: 18 560,70 zł

Reaktor biologiczny ZBS-6C/KP HDPE R
Reaktor biologiczny ZBS-6C/KP HDPE R

15 071,81 zł

Cena regularna: 16 746,45 zł

Reaktor biologiczny ZBS-6C HDPE R
Reaktor biologiczny ZBS-6C HDPE R

12 309,84 zł

Cena regularna: 13 677,60 zł

Reaktor biologiczny ZBS-4C HDPE R
Reaktor biologiczny ZBS-4C HDPE R

10 975,91 zł

Cena regularna: 12 195,45 zł

Zbiornik przepompowni P120/1,8 HDPE R (bez pompy)
Zbiornik przepompowni P120/1,8 HDPE R (bez pompy)

2 936,87 zł

Cena regularna: 3 263,19 zł

 Zbiornik przepompowni P80/1,8 HDPE R (bez pompy)
Zbiornik przepompowni P80/1,8 HDPE R (bez pompy)

2 022,49 zł

Cena regularna: 2 247,21 zł

Separator koalescencyjny TSK-3 HDPE R
Separator koalescencyjny TSK-3 HDPE R

4 804,38 zł

Cena regularna: 5 338,20 zł

Osadnik gnilny 2 m3 HDPE R 2-kom. + filtr
Osadnik gnilny 2 m3 HDPE R 2-kom. + filtr

3 785,94 zł

Cena regularna: 4 206,60 zł

Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Polityka prywatności

 

WOBET – HYDRET Sp. J. Cichecki (dalej jako: „WOBET – HYDRET”) dokłada wszelkich koniecznych starań, w celu chronienia prywatności użytkowników serwisu internetowego oraz sklepu internetowego (www.wobet-hydret.pl oraz sklep.wobet-hydret.pl) oraz odbiorców newslettera. WOBET – HYDRET stosuje wszystkie środki będące niezbędnymi, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych czy niewłaściwym ich wykorzystaniem. Na niniejszej stronie znajdziesz podstawowe informacje dotyczące wykorzystywanych przez nas danych.

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych jest WOBET – HYDRET Sp. J. Cichecki, Wola Grzymkowa 25A 95 – 070 Aleksandrów Łódzki, NIP: 7322066451            , REGON: 10049087. Z administratorem danych możecie się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: info@wobet-hydret.pl, telefoniczne pod numerem: (042) 712 00 41 lub pisemnie na adres siedziby WOBET – HYDRET.

 

DANE PRZETWARZANE PRZEZ WOBET - HYDRET

 1. WOBET – HYDRET wykorzystuje następujące dane:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • ewentualnie nazwę firmy.
 1. Nadto w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, zmierzających do realizacji umowy zgodnie z zakresem naszej działalności przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa firmy, numer PESEL, adres zamieszkania, siedzibę firmy, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, numer REGON, adres strony internetowej, informacje zawarte w rejestrach publicznych, numer rachunku bankowego, numer IP oraz inne informacje,  jakie zostaną przez Państwa podane, dane osobowe pracowników: imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko, ale także inne dane osobowe, które umieszczone zostały w dokumentacji, która zostanie przekazana przez Państwa.

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ WOBET – HYDRET

Dane podane przez Państwa są wykorzystywane przez WOBET – HYDRET do następujących celów:

 • udzielanie odpowiedzi na pytania zadane w formularzu kontaktowym. Formularz kontaktowy jest udostępniony na stronie internetowej WOBET - HYDRET – wymagana jest Państwa zgoda,
 • przesyłanie informacji handlowej na wskazany przez Państwa adres e-mail (newsletter) – wymagana jest Państwa zgoda,
 • realizacja Zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego.

Jednym ze sposobów przetwarzania Państwa danych jest tzw. profilowanie. Profilowanie polega na wykorzystywaniu zebranych przez nas danych w celu stworzenia ogólnego profilu klienta bądź potencjalnego klienta. Dzięki temu możemydostosować nasz przekaz reklamowy do znanych bądź zakładanych potrzeb i oczekiwań naszych klientów bądź potencjalnych klientów. Co również znamienne, profilowanie nie odbywa się w sposób wyłącznie automatyczny, tzn. w przypadku profilowania zapewnione jest działanie człowieka.

 

SPOSÓB POZYSKIWANIA DANYCH

Wszelkie dane jakie przetwarzamy pochodzą bezpośrednio od Państwa tj. przekazują je nam Państwo wypełniając formularz kontaktowy, zapisując się na newsletter, bądź też dokonując zakupu w sklepie internetowym.

 

WSKAZANIE DANYCH

Podanie Przez Państwa danych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże w przypadku braku ich podania WOBET - HYDRET nie będzie w stanie udzielić odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie lub wysłać okresowego newslettera, ewentualnie zrealizować zamówienia internetowego.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe przez czas, który jest niezbędny do osiągnięcia wyznaczonego celu.
 2. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, Państwa dane osobowe będą co do zasady przechowywane:
 1. na podstawie udzielonej zgody - nie dłużej niż do momentu wycofania udzielonej zgody,
 2. na podstawie zawartej umowy – 6 lat (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego regulującymi termin przedawnienia roszczeń majątkowych).

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH INNYM PODMIOTOM

 1. Państwa dane udostępniamy naszym pracownikom i współpracownikom, dla których dostęp do danych jestniezbędny, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Państwa rzecz.
 2. Dodatkowo dane udostępniamy podmiotom prowadzącym działalność pocztową bądź kurierską oraz podmiotom świadczącym dla nas usługi, w tym usługi doradcze, konsultacyjne, a nadto pomoc prawną, podatkową, rachunkową, kadrową. Dane są również udostępniane podmiotom z którymi współpracujemy w zakresie realizacji ewentualnych umów i zamówień.
 3. Pozyskiwane przez nas dane mogą być powierzane podmiotom, które świadczą usługi w zakresie przetwarzania danych (jednak tylko na podstawie umowy i zgodnie z poleceniami administratora) tj.:
 • spółkom zajmującym się automatyzacją procesów marketingowych,
 • firmom hostingowym,
 • Google LLC z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone (dostawca usług Google Analytics oraz Google AdWords).
 1. W tym przypadku Państwa dane mogą być przekazywane do odbiorców z państw trzecich, spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 2. Dodatkowo państwa dane mogą być udostępniane w celu realizacji zawartych umów co zostało wskazane powyżej.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

 

Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych jak i wycofania zgody na newsletter, nadto przysługują Państwu następujące prawa:

 • dostępu do swoich danych,
 • sprostowania swoich danych,
 • usunięcia swoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • przeniesienia swoich danych,
 • wniesienia sprzeciwu, w zakresie danych osobowych, których podanie jest dobrowolne,
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Niezależnie od powyższych punktów możecie Państwo złożyć skargę od krajowego organu nadzoru (obecnie GIODO, a w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sytuacji, gdy WOBET – HYDRET naruszy przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

PLIKI COOKIES

 

 1. Serwis internetowy WOBET – HYDRET oraz sklep WOBET - HYDRET wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Pliki cookies są zapisywane oraz przechowywane na Państwa komputerach lub innych urządzeniach podczas przeglądania zawartości serwisów internetowych WOBET - HYDRET. Pliki cookies wykorzystujemy do następujących celów:
 • analizy Państwa zachowania w serwisie oraz sklepie internetowym WOBET - HYDRET w celu dostosowania prezentowanych przekazów reklamowych oraz treści do indywidualnych potrzeb,
 • analizy danych statystycznych dotyczących zachowania użytkowników serwisu internetowego WOBET – HYDRET w celu ich zoptymalizowania,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisów internetowych WOBET - HYDRET.
 1. W ramach serwisu internetowego WOBET – HYDRET oraz sklepu WOBET – HYDRET wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:
 • „sesyjne” (session cookies),
 • „stałe” (persistent cookies).

 

Pliki cookies „sesyjne” są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu każdorazowego ich usunięcia przez użytkownika. W każdym czasie możecie Państwo samodzielnie dokonaćzmiany ustawień dotyczących plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia. Zmiany tychże ustawień można dokonać przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą być zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej albo też informować o każdorazowym zamieszczeniuplików cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanego przez Państwa oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w tym m.in.:

 1. RODO: Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679);
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 3. Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 4. Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne;
 5. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności będą Państwo informowani w formie komunikatu na naszej stronie internetowej: www.wobet-hydret.pl

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl